Welkom op de website van Huisartsengroep Groenenborg.

Hier kunt u online uw afspraak maken.

Meer en meer mensen maken hun afspraak online. Wij juichen dit toe omdat we op deze manier minder tijd moeten besteden aan telefoneren tijdens de raadpleging.

De huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden.

Momenteel hebben wij bij Dr Demeulenaere, Dr Herweyers, Dr Sneyers en Dr. Dubois een patiëntenstop.  Wenst u als nieuwe patiënt gezien te worden in onze praktijk dan vragen wij u om telefonisch contact op te nemen.  U kan dan terecht bij Dr. Geerts.

Dr. Chara Geerts werkt in onze praktijk vanaf 1 september voor de periode van één jaar. Ze is huisarts in opleiding.  Raadplegingen bij haar kunnen enkel na afspraak en zijn ook mogelijk voor nieuwe patiënten

Denk er steeds aan om voldoende voorschriften voor medicatie te vragen tijdens de raadpleging !  Extra recepten kunnen enkel nog afgehaald worden op het secretariaat tijdens de kantooruren.

Dr. Peter Demeulenaere neemt vakantie van 8 februari tot 12 februari 2016

OPGELET : Tijdens de weekends en op feestdagen kan u terecht bij de Wachtpost Antwerpen Zuid  03/828.09.09 -  http://www.wachtpostzuid.be/