Welkom op de website van Huisartsengroep Groenenborg.


Hier kunt u online uw afspraak maken.

Meer en meer mensen maken hun afspraak online. Wij juichen dit toe omdat we op deze manier minder tijd moeten besteden aan telefoneren tijdens de raadpleging.


De huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden.


Voor resultaten van onderzoeken en medische vragen kan u bij de artsen terecht tijdens het telefonische spreekuur. Zie hiervoor op de pagina "Dokters".

Voor alle andere vragen kan u terecht bij het secretariaat. Zij helpen u graag verder. 


Volgende artsen nemen vakantie :

Dr. Demeulenaere zal afwezig zijn op 30 november

Dr. Herweyers zal afwezig zijn van 26 december tot en met 29 december

Dr. Sneyers zal afwezig zijn van 2 januari tot en met 5 januari

Dr. Dubois zal afwezig zijn van 2 januari tot en met 5 januari


Denk er steeds aan om voldoende voorschriften voor medicatie te vragen tijdens de raadpleging !  Extra recepten kunnen in uitzonderlijke omstandigheden enkel nog afgehaald worden op het secretariaat tijdens de kantooruren.

OPGELET : Tijdens de weekends en op feestdagen kan u terecht bij de Wachtpost Antwerpen Zuid  03/828.09.09 -  http://www.wachtpostzuid.be/